Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Ubezpieczenie mieszkania

arrow_back wróć do oferty

Ubezpieczenie mieszkania


UBEZPIECZENIE MIESZKANIA – ma na celu zabezpieczyć nasze mieszkanie, a także znajdujące się w nim j ruchomości przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą na skutek rabunku lub kradzieży z włamaniem.

Polisą ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • mury
 • stałe elementy (m.in. szafy wbudowane na stałe, kaloryfery, panele podłogowe, stolarka okienna i drzwiowa itp.)
 • ruchomości domowe (sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt fotograficzny, komputerowy itp.)

 


Ubezpieczenie majątku w zależności od wybranego wariantu może objąć swoją ochroną zdarzenia takie jak:

 

 • pożar,
 • zalanie,
 • przepięcia,
 • huragan,
 • dym, sadz itd.

 


Decydując się na zakup polisy należy zwrócić uwagę na kilka czynników takich jak:

 

 • zakres ubezpieczenia – czyli co jest objęte ochroną ubezpieczeniową,
 • sumę ubezpieczenia –górna granica odszkodowania w razie wystąpienia szkody,
 • sposób wyceny odszkodowania – tu wyróżnia się dwie możliwości. Wartość odtworzeniową (nową), będzie to kwota, która pozwoli nam na odkupienie utraconego lub zniszczonego mienia przy pominięciu faktycznego stopnia zużycia. Druga możliwość to wycena według wartości rzeczywistej czyli pomniejszonej o faktyczne zużycie ustalone na dzień powstania szkody,
 • wyłączenia odpowiedzialności – ograniczenia, których następstwem jest brak otrzymania odszkodowania np. kradzież kart płatniczych, dzieł sztuki itp.

 


Umowa podstawowa może zostać rozszerzona o dodatkowe opcje takie jak:

 

 • OC w życiu prywatnym – chroni właściciela oraz członków jego rodziny przed szkodami nieumyślnie spowodowanymi osobom trzecim, a mające związek z czynnościami życia codziennego np. zalanie sąsiadów, szkody wyrządzone przez zwierzęta lub na skutek amatorskiego uprawiania sportu,
 • HOME ASSISTANCE – pomoc w sytuacji losowej i trudnej do przewidzenia np. pomoc specjalisty RTV AGD, PC, interwencja szklarza, ślusarza, hydraulika, pomoc medyczną (wizyta lekarza lub pielęgniarki),
 • NNW – finansowe wsparcie dla poszykowanego lub członków jego rodziny w przypadku utraty zdrowia lub życia.

 

arrow_drop_up