Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Ubezpieczenie domu

arrow_back wróć do oferty

Ubezpieczenie domu


UBEZPIECZENIE DOMU – należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, który ma na celu ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami związanymi ze zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonego mienia.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • mury wraz ze stałymi elementami ( kaloryfery, panele podłogowe, stolarka okienna i drzwiowa, szafy w zabudowie),
 • ruchomości domowe ( wyposażenie wraz z rzeczami użyczonymi lub pożyczonymi np. przez zakład pracy),
 • budynki niemieszkalne ( stodoły, budynki dla trzody chlewnej itp.),
 • budynki małej architektury,
 • garaże,
 • ogrodzenia.

 


Ubezpieczając majątek chronimy zarówno mury jak i ruchomości domowe od zdarzeń będących następstwem:

 

 • pożaru,
 • przepięć,
 • gradu,
 • dymu,
 • sadzy,
 • powodzi itp.

 


Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponując swoje oferty dążą do tego, aby pakiety były elastyczne, kompleksowe oraz w pełni dopasowane do potrzeb klientów, w związku z czym decydując się na zakup polisy szczególną uwagę należy zwrócić na:

 

 • przedmiot i zakres polisy- czyli co mamy ubezpieczone i od jakich ryzyk,
 • sumę ubezpieczenia – górną granicę do której towarzystwo ponosi finansową odpowiedzialność,
 • okres obowiązywania polisy – czas trwania polisy ubezpieczeniowej ( zazwyczaj im dłuższy okres np. 3 lata tym stosunkowo niższa składka,
 • usługi dodatkowe – dostęp do skorzystania z pomocy fachowców ( elektryk, szklarz, ślusarz).

 


Poza ochroną podstawową obejmująca ryzyka nazwane polisa może zostać rozszerzona o produkty dodatkowe takie jak:

 

 • OC w życiu prywatnym, które chroni ubezpieczonego oraz członków jego rodziny przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim takich jak np. ( stłuczenie szyby sąsiada, porysowanie przez dziecko samochodu i odśnieżenie podjazdu),
 • HOME ASSISTANCE – pomoc w sytuacji losowej i trudnej do przewidzenia np. pomoc specjalisty RTV AGD, PC, interwencja szklarza, ślusarza, hydraulika, pomoc medyczną (wizyta lekarza lub pielęgniarki,
 • NNW – finansowe wsparcie dla poszykowanego lub członków jego rodziny w przypadku utraty zdrowia lub życia.

 

arrow_drop_up