Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Ubezpieczenie turystyczyne

arrow_back wróć do oferty

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to jeden z niezbędnych elementów, każdej podróży. Dzięki polisie turystycznej można bez obaw wyjechać na wymarzony urlop bez obaw o dodatkowe koszty w przypadku niezaplanowanych zdarzeń. Podstawą polisy turystycznej jest pokrycie kosztów leczenia jak i zapewnienie i zorganizowanie pomocy medycznej w obcym kraju.

W ramach kosztów leczenia towarzystwa gwarantują pokrycie należności związanych z leczeniem ambulatoryjnym, szpitalnym, stomatologicznym jak również zakup leków czy konsultacje z lekarskie. Poza kosztami leczenia warto pomyśleć również o takich kwestiach jak:
  • ubezpieczenie NNW , które zapewni ubezpieczonemu wypłatę świadczenia finansowego z tytułu śmierci ,trwałego inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu
  • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym, jest to odpowiedzialność towarzystwa do pokrycia szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego, lub jego rodzinę polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia osób trzecich
  • ubezpieczenie bagażu zapewni wypłatę odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie bądź utratę rzeczy osobistych przewożonych w ramach bagażu podróżnego
  • odwołanie podróży - jeśli ubezpieczony odwoła uczestnictwo w imprezie turystycznej, bądź z przyczyn niezależnych będzie zmuszony wrócić wcześniej do kraju, towarzystwo pokryje koszty jakimi zostałby on obciążony


Zakres ubezpieczenia turystycznego można rozszerzyć także o:
  • amatorskie lub wyczynowe uprawianie sportów
  • pracę fizyczną, umysłową bądź pracę o wysokim stopniu ryzyka
  • pasywny udział w wojnie
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego
arrow_drop_up