Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Ubezpieczenie OC

arrow_back wróć do oferty

Ubezpieczenie OC


Ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) jest ubezpieczeniem, które musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium RP. Reguluje to ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC chroni posiadacza pojazdu nie tylko przed skutkami zdarzeń związanych z ruchem samochodu, jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w trakcie garażowania lub postoju, a także załadunku i rozładunku.

Ubezpieczenie OC zostaje zawarte na okres 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że polisa odnowi się automatycznie jeśli nie zostanie złożone dobrowolne wypowiedzenie, nie później niż 1 dzień przed zakończeniem obecnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC chroni nas przed zdarzeniami zaistniałymi na terytorium RP, a także państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W pozostałych państwach właściciel pojazdu będzie potrzebował dokumentu Zielonej Karty. W większości towarzystw ubezpieczeniowych jest ona darmowa, a jej okres obowiązywania jest taki sam, jak okres obowiązywania polisy komunikacyjnej.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość zawarcia umowy na kres krótszy niż 12 miesięcy – mówimy wtedy o tzw. „ubezpieczeniu krótkoterminowym”, jest ono obowiązkowe dla pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy, dla osób prowadzących komisy samochodowe lub pojazdów sprowadzonych zza granicy a także samochodów i przewożonych na terytorium Polski bez ważnego ubezpieczenia.

arrow_drop_up