Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

OC w życiu prywatnym

arrow_back wróć do oferty

OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, a także osoby pomagające ubezpieczonemu w czynnościach życia prywatnego, za szkody wyrządzone osobom trzecim lub ich rzeczom.
W zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia możemy liczyć na całkiem szeroki zakres ubezpieczenia związany z :

 • wyrządzeniem szkód przez dziecko np. wybicie szyby,
 • zalaniem sąsiadów ( w tym również szkody wężykowe),
 • pogryzieniem lub uszkodzeniem rzeczy wartościowych przez naszego psa (tu należy szczególną uwagę zwrócić na psy rasy groźnej, często są one wyłączone z odpowiedzialności przez towarzystwa, można je jednak wykupić za dodatkową opłatą),
 • szkody wyrządzone przez pomoc domową, nianię czy opiekunkę osób starszych (zatrudnionych na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną),
 • nieumyślnym zarysowaniem cudzego auta,
 • potrąceniem pieszego w trakcie jazdy na rowerze,
 • spowodowanie urazów u innych osób podczas uprawiania sportów,
 • wyrządzeniem szkody w związku z używaniem sprzętu sportowego.


Zakres terytorialny odpowiedzialności może zostać rozszerzony i może obowiązywać nie tylko w miejscu ubezpieczenie jak również na terenie całej Europy, a w niektórych towarzystwach nawet na cały świat. W większości towarzystw istnieje możliwość rozszerzenia zakresu Odpowiedzialności Cywilnej o dodatkowe opcje takie jak:
 • OC najemcy –na wypadek szkód wyrządzonych właścicielowi mieszkania przez najemcę nieruchomości,
 • OC mienie powierzone – dla osób korzystających ze służbowego sprzętu lub użyczonego przez operatora sieci internetowej lub telekomunikacyjnej,
 • OC za psy uznane za agresywne zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne,
 • OC usługi turystyczne –Warta proponuje również ubezpieczenie dla osób świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia.

arrow_drop_up