Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

OC przewoźnika

arrow_back wróć do oferty

OC przewoźnika

OC przewoźnika – w ramach polisy ubezpieczeniowej Towarzystwo udziela ochrony w zakresie szkód polegających na całkowitym, częściowym uszkodzeniu lub utracie przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym. OC przewoźnika chroni przedsiębiorców  (ale też osób nieposiadających osobowości prawnej) przed roszczeniami kontrahentów w związku z używaniem lub posiadaniem mienia na którym ubezpieczający wyrządził szkodę.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są m.in.:
  • koszty w towarze
  • koszty związane z przeładunkiem towaru
  • koszty powstałe w skutek rabunku
  • koszty związane z uszkodzeniem lub utratą towaru w wyniku wypadku, pożaru albo kradzieży
  • koszty związane z niewywiązaniem się z umowy i niedostarczeniem przesyłki lub opóźnieniem w jej dostarczeniu


Zakres podstawowego ubezpieczenia można za dodatkową opłatą rozszerzyć o:
  • przewóz leków
  • przewóz żywych zwierząt
  • uszkodzenie palet lub kontenerów
  • przewóz niebezpiecznych towarów
arrow_drop_up