Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Ubezpieczenie OC działalności

arrow_back wróć do oferty

Ubezpieczenie OC działalności

Ubezpieczenie OC działalności – umowa ubezpieczenia OC działalności to przede wszystkim ochrona dla przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności  oraz ochrona przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Wyróżniamy ubezpieczenia OC działalności:
 • OC deliktowa - wynikająca z czynu niedozwolonego
 • OC kontraktowa - chroni przedsiębiorcę przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania
 • OC pracodawcy - jej zdaniem jest ochrona przedsiębiorcy przed skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez pracowników, na skutek szkód doznanych w wyniku wypadku przy pracy
 • OC za produkt - to ochrona przedsiębiorcy przed konsekwencjami finansowymi wynikający ze szkód wyrządzonych przez produkt jednak nie szkód w samym produkcie
 • OC podwykonawców - obejmuje szkody osobowe i rzeczowe spowodowanie w związku z wykonywaniem prac lub usług, zgodnie z rodzajem j działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego
 • OC najemcy - za szkody powstałe w nieruchomościach osób trzecich
 • OC za szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń
 • OC za zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu
 • OC z tytułu wykonywania robót budowlano-montażowych
 • OC za wadliwie wykonane prace lub sługi
 • OC za szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego
 • OC za szkody powstałe w środkach transportu podczas prac ładunkowych
 • OC szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy
 • OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego
 • OC za szkody wyrządzone przez Wspólnotę Mieszkaniową
 • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
arrow_drop_up