Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Majątek firmy

arrow_back wróć do oferty

Majątek firmy

Ubezpieczenie majątku firmy to oferta skierowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W ramach polisy ubezpieczeniem mogą zostać objęte budynki, maszyny i urządzenia jak również aktywa trwałe i obrotowe.

Przy ubezpieczeniu mienia przedsiębiorstwa można wyodrębnić dwa warianty:
 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All risks), w którym ubezpieczyciel odpowie za wszystkie szkody nagłe i niespodziewane, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń
 • ubezpieczenie od ryzyk nazwanych- oznacza to, że ochroną objęte będą tylko zdarzenia, które będą się mieścić w ramach definicji znajdującej się w katalogu zdarzeń losowych


Odszkodowanie zostanie wypłacone jeżeli mienie firmy zostanie zniszczone poprzez:
 • ogień, huragan, grad, śnieg, uderzenie pioruna lub wiele innych zdarzeń losowych
 • przepięcia
 • w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej wodociągowej, lub centralnego ogrzewania
 • jeśli dojdzie do kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • stłuczenia szyb
 • wandalizmu


Warunki umowy możemy podzielić na cztery segmenty w zależności od wyliczenia jej wartości:
 • wartość odtworzeniową(zwaną również nową)- pozwalającą na odbudowę, odtworzenie lub zastąpienie danego mienia i przywrócenie go do stanu sprzed wystąpienia szkody
 • wartość rzeczywistą- pozwalającą na odbudowę, odtworzenie lub zastąpienie danego mienia, jednak z uwzględnieniem faktycznego stopnia zużycia mienia
 • wartość księgową (ewidencyjną) - stanowiącą księgową wartość początkową (wartość księgowa brutto) lub po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych (wartość księgowa netto)
 • wartość nominalną - w odniesieniu do wartości pieniężnych
arrow_drop_up