Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Indywidualne ubezpieczenie na życie

arrow_back wróć do oferty

Indywidualne ubezpieczenie na życie


Indywidualne ubezpieczenie na życie - to oferta skierowana do osób fizycznych w myśl, której przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego.

Świadczenia finansowe mogą być wypłacone ubezpieczonemu np. w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, lub uposażonemu czyli osobie wskazanej na polisie w razie śmierci ubezpieczonego.

W ofercie ubezpieczenia indywidualnego klient sam może kształtować zakres, wartość i czas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

W naszej ofercie znaleźć można szereg ubezpieczeń życiowych taki jak:

  • ubezpieczenie na życie i dożycie - jest to produkt, który gwarantuje wypłatę środków finansowych zarówno na wypadek śmierci, jak i dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku
  • ubezpieczenie terminowe – jak sama nazwa wskazuje polisa ubezpieczeniowa podpisywana jest na określony czas. Istotą takiej polisy jest wypłata świadczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia, jeśli dojdzie do śmierci ubezpieczonego, to osoby uposażone otrzymują świadczenie do wysokości wskazanej w polisie sumy ubezpieczenia. Produkt ten często jest formą zabezpieczenia kredytów hipotecznych
  • ubezpieczenie bezterminowe - polisa podpisywana jest na czas nieokreślony,  Większość ofert przeznaczona jest dla osób w wieku między 65 a 75. Polisa bezterminowa zapewni wsparcie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego, a także pokrycie kosztów pogrzebu czy związanych z nim nieprzewidzianych wydatków
  • ubezpieczenie posagowe - istotą tego ubezpieczenia jest głównie zadbanie o przyszłość dziecka

 


Świadczenie zostanie w pełni wypłacone i przeznaczone na potrzeby dziecka, które ma związek z jego wkroczeniem w dorosłe życie.


Wybraną ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o opcje dodatkowe takie jak:

 

  • poważne zachorowanie
  • całkowita i trwała niezdolność do pracy
  • śmierć w skutek następstwa nieszczęśliwego wypadku
  • konsultacje w poradniach specjalistycznych itp.
arrow_drop_up