Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Grupowe ubezpieczenie na życie

arrow_back wróć do oferty

Grupowe ubezpieczenie na życie


Grupowe ubezpieczenie na życie - z takiej formy ubezpieczenia może skorzystać każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 3 pracowników.

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest zdrowie i życie pracowników na wypadek śmierci ubezpieczonego, trwałej niezdolności pracy lub inwalidztwa. Zdarza się, że polisa obejmuje również leczenie szpitalne. Jedną z zalet ubezpieczenia grupowego jest to, że jest ona tańsza od ubezpieczeń indywidualnych przy zachowaniu podobnych parametrów.

W zakres ochrony ubezpieczeniowej wchodzą między innymi:

 • zgon Ubezpieczonego
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
 • zgon małżonka
 • zgon dziecka
 • zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • zgon rodzica
 • zgon teścia
 • osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego
 • urodzenie się dziecka
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie współmałżonka
 • poważne zachorowanie dziecka
 • trwały uszczerbek na zdrowiu 
 • całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego
 • operacja chirurgiczna Ubezpieczonego
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenie szpitalne małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • leczenie szpitalne dziecka


i wiele innych zdarzeń z którymi chętnie zapoznają Państwa nasi doradcy.

arrow_drop_up