Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Ubezpieczenie Cargo

arrow_back wróć do oferty

Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie CARGO to  ubezpieczenie mienia w transporcie  drogowym, kolejowym, lotniczym i śródlądowym, wykonywanym na terenie RP lub poza granicami kraju. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest towar od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Mienie w transporcie chronione jest na wypadek zdarzeń takich jak np.:
  • rozbój
  • kradzież z włamaniem i zaborem mienia
  • uszkodzenia podczas ładunku i załadunku
  • zdarzeń losowych (deszcz, grad, huragan, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie przedmiotu w środek transportu, uderzenie piorunu)
  • wypadek środka transportu


Sumę ubezpieczenia Cargo stanowi rzeczywista wartość ładunku w miejscu i czasie załadowania. Ustala ją ubezpieczający na podstawie faktycznej wartości mienia określonej w fakturze od dostawcy, bez podatku VAT(mienie fabrycznie nowe), lub wartości rzeczywistej czyli pomniejszonej o stopień zużycia (mienie używane).
arrow_drop_up