Sprawdź ubezpieczenie w najlepszej cenie

Ubezpieczenie AC

arrow_back wróć do oferty

Ubezpieczenie AC

AC (autocasco) należy do II działu segmentów ubezpieczeń majątkowych, które zapewnia wypłatę świadczenia finansowego ubezpieczonemu w wyniku szkód, których sprawcą może być on sam.

Towarzystwo wypłaci odszkodowanie jeśli nasz pojazd uszkodzi nieznany sprawca, jak również szkoda zostanie spowodowana w wyniku działania sił przyrody (powódź, grad, huragan). AC chroni także przed kradzieżą, nie tylko samego pojazdu, ale również wyposażenia.

Decydując się na zakup polisy AC szczególną uwagę należy zwrócić na kilka ważnych czynników, między innymi na warianty likwidacji szkód. Na ogół wyróżniamy dwie opcje:
  • opcja likwidacji szkody na podstawie kosztorysu tzw. „gotówkowa” – w tym wariancie suma zawarta w kosztorysie jest wypłacana bezpośrednio właścicielowi.
  • opcja likwidacji szkody w warsztacie „bezgotówkowo” – w tym wariancie rozliczenie wypłaty odszkodowania jest bez udziału właściciela tzn. do rozliczenia dochodzi między warsztatem, a ubezpieczycielem.


Poza wyborem wariantu likwidacji szkody szczególną uwagę należy również zwrócić na takie kwestie jak:
  • suma ubezpieczenia (wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy),
  • udziały własne (franszyza redukcyjna) – kwota, którą ubezpieczyciel potrąca od wypłaconego ubezpieczenia,
  • franszyzę integralną – kwotę do, której Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaca odszkodowania ( tu w zależności od Towarzystw może być ona inna),
  • amortyzacja części – procentowe pomniejszenie wypłaty odszkodowania na skutek eksploatacji części , zazwyczaj przeliczana w oparciu o tabele amortyzacyjne.
arrow_drop_up